Imate li pitanja? +381 11 319 06 22 support@cargo-market.com

Opšti Uslovi

Korisnik usluga portala CARGO-MARKET.COM portala pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:
Pravila i uslovi korišćenja CARGO-MARKET.COM portala
(Vazi od 10-04-2018)


1. Pružalac usluga

Kompanija MAXXIS STORE DOO za sedištem u Beogradu, Bul. Mihaila Pupina 173/34, 11070 Beograd, registrovan u APR-u pod Maticnim brojem MB 20775076, PIB 107287078 je zvanicni operator i distributer Internet portala CARGO-MARKET.CO, koji korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu, radi uspešne realizacije trasnporta robe u zemlji I inostranstvu, bilo kojim vidom transporta.

2. Besplatne usluge

CARGO-MARKET.COM portal pruža usluge besplatnog objavljivanja komercijalnih poruka – postavljanja transportnih upita, a u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

3. Plaćene usluge

CARGO-MARKET.COM portal pruža plaćene usluge:

- promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti

- usluge reklamiranja putem banera i

- usluge bukiranja

CARGO-MARKET.COM portal zadržava pravo da bez najave menja cene i strukturu svojih plaćenih usluga, a u skladu sa svojom poslovnom politikom.

4. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

CARGO-MARKET.COM je portal namenjen kompanijama (B2B shipping portal). Za korišćenje usluga CARGO-MARKET.COM portala neophodna je registracija koja je besplatna.
Registracija se obavlja onlajn prijavom na portal CARGO-MARKET.COM tako što korisnik usluga unese neophodne podatke za registraciju kompanije.

Po prijemu zahteva, isti se obrađuje od strane ovlašćenog lica CARGO-MARKET.COM portala I ukoliko su zadovoljeni minimalni kriterijumi, kompaniji se aktivira nalog na CARGO-MARKET.COM portal.
CARGO-MARKET.COM portal dodeljuje korisnički nalog kompaniji i aktivira lokalnog kompanijskog administratora koji dalje upravlja korisničkim nalozima unutar kompanijskog naloga (dodaje I upravlja korisničkim nalozima unutar svoje kmpanije).
Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke (slanje I prijem transportnih upita, transportnih ponuda, transportnih bukinga I transportnih naloga) i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.


Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku – trasportni upit/ponudu, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
Za oglašavanje na CARGO-MARKET.COM portalu, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije oglasene poruke, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane CARGO-MARKET.COM portala.

Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke, biti objavljeni na Internet stranicama CARGO-MARKET.COM, kao i po mogućnosti na Facebook stranici CARGO-MARKET.COM, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke – transportni upiti/ponude/bukinzi/nalozi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaka komercijalna poruka koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisana sa CARGO-MARKET.COM portal uz obaveštenje oglašivaču.

5. Zabranjeno oglašavanje

- Dozvoljeno je oglašavanje isključivo transportnih usluga, transportnih ponuda, transportnih bukinga I transportnih naloga.

- Zabranjeno je oglašavanje bilo kakvih usluga ili proizvoda sem navedenih.

6. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

- Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje).

- Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.

- Zabranjeno je postavljanje slika koje sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba (osim u profilu kompanije i korisnika)

- Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.

- Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja.

- Zabranjeno je unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.

- Zabranjeno je namerno postavljanje neprikladnih oglasa ili oglasa neprikladne sadržine.


7. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka

Svojim registrovanim korisnicima CARGO-MARKET.COM portal nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka (CM Messenger). Komunikacija putem CM Messengera je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

- Zabranjeno je koristiti CARGO-MARKET.COM za slanje uvredljivih poruka drugim korisnicima usluga.

- Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga CARGO-MARKET.COM portal. Spam CM poruka je više puta ponovljena CM poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.

- Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na CARGO-MARKET.COM u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.

- Zabranjeno je slanje CM poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

8. Trgovina između korisnika

CARGO-MARKET.COM ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga CARGO-MARKET.COM je na sopstveni rizik i CARGO-MARKET.COM, niti njegov ovlasćeni distributer Maxxis Store DOO, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

9. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na CARGO-MARKET.COM

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na CARGO-MARKET.COM portalu. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke – upiti/ponude, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Maxxis Store DOO će prekršioca goniti sudski.

10. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane CARGO-MARKET.COM portala se obavlja u skladu sa sledećim:

- CARGO-MARKET.COM portal od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke, odnosno podatke firme.

- Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka radi identifikacije uređena je Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 45. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.

- Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka CARGO-MARKET.COM i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na CARGO-MARKET.COM portalu.

- Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa Maxxis Store DOO ili sa pravnim licem koje je ovlašćeno od strane Maxxis Store DOO, lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.

- Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.

- U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

- Maxxis Store DOO ne odgovara za tačnost podataka koje su na CARGO-MARKET.COM portal unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

11. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja CARGO-MARKET.COM portala, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga CARGO-MARKET.DOO portala. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija CARGO-MARKET.COM portala najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i na kraju trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge CARGO-MARKET.COM portal.
Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Maxxis Store DOO ili otežavanja rada CARGO-MARKET.COM portala.

12. Isključenje odgovornosti

CARGO-MARKET.COM isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

- U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, CARGO-MARKET.COM nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke CARGO-MARKET.COM portal

- U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, CARGO-MARKET.COM portal nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na CARGO-MARKET.COM portalu.

- U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, CARGO-MARKET.COM portal nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

- U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, CARGO-MARKET.COM portal nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

13. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da CARGO-MARKET.COM portal nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Maxxis Store DOO ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. Maxxis Store DOO zadržavaju pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

14. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom CARGO-MARKET.COM portala korisnici se upućuju na kontakt formu (Kontakt). Odgovor administratora ili korisničkog tima CARGO-MARKET.COM portala ne mora da odražava stanovište kompanija Maxxis Store DOO, pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima CARGO-MARKET.COM portala sa korisnikom usluga bez pisane dozvole Maxxis Store DOO ili njegovog ovlašćenog lica.

15. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je CARGO-MARKET.COM portal obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.
Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 256-bitnom AES enkripcijom.